خلاصه رمان :
در مورد دختری به نام آرمیتا که کاغذ های عجیبی با متون عجیب در کیفش پیدا میکند و این کاغذ ها و نامه ها سرنوشتت را تغییر میدهند ...

ژانر :
عاشقانه ،معمایی