ارتودنسي زودهنگام اين مزيت را دارد که فک در حال رشد است. ارتودنسی زود هنگام زمانی مفید است که قوس دندانی و فک در وضعیت خوبی نباشند.


ارتودنسی با پلاک متحرک و بریس های کاربردی می تواند این مشکلات را برطرف کند.


بریس ها برای کودکان در سال های اخیر تغییرات زیادی کرده به گونه ای که تکنولوژی آن ها بسیار راحت تر و جذاب تر از بریس های قدیمی شده است.

دندانپزشک کودکان
-
دندانپزشک اطفال
-
ایمپلنت
-
طرح لبخند
-
ارتودنسی
-
متخصص ارتودنسی